Categorii
Stiri

Programul Casa Verde ar putea fi oprit in 2012

Ministrul Mediului, Korodi Attila, a anuntat astazi (25-04-2012) ca programul Casa Verde ar putea fi blocat din lipsa de fonduri la Administratia Fondului de Mediu. (sursa: ZF)


Pe scurt despre Casa Verde:

Acte necesare:
– cerere de finanţare nerambursabilă;
– declaraţie pe propria răspundere privind situaţia imobilului şi inexistenţa unei alte finanţări pentru aceeaşi lucrare;
– copie de pe actul de identitate;
– extras de carte funciară care să ateste dreptul de (co)proprietate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original;
– certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul;
– adeverinţă privind crearea unui cont bancar (pentru decontare), emisă de o bancă, în original; un plic pe care vor fi menţionate numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului şi sesiunea de depunere.

Poti citi detalii despre acest program, in CasaDex, la urmatoarele adrese:

– Detalii despre Programul Casa Verde
Interes deosebit pentru programul „Casa Verde”
Suplimentarea fondurilor la programul „Casa Verde”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *