Categorii
Dictionar constructii / gradina Utile

Acte necesare Extras de Carte Funciara

Pentru vanzarea unui imobil proprietate personala (apartament, casa, teren) aveti nevoie, printre altele, de extrasul de carte funciara.


Cartea Funciara este actul care cuprinde mentiuni despre toate actele unui imobil, iar extrasul de carte funciara este actul care reflecta si atesta amanuntit situatia juridica a imobilului.

Orice persoana interesata de situatia juridica a unui imobil poate solicita, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), eliberarea unui extras de informare din cartea funciara.

Pentru incheierea unui contract de vanzare cumparare extrasul de carte funciara eliberat de OCPI se scoate cu cel mult 10 zile inaintea efectuarii tranzactiei, aceasta fiind valabilitatea lui.

Extrasul de carte funciara se prezinta sub forma unui formular standard ce cuprinde informatii si mentiuni referitoare la titularul dreptului de proprietate si la eventualele sarcini si datorii existente (ipoteca, drept de uzufruct etc) si la identificarea si descrierea imobilului ce urmeaza sa fie vandut (suprafata in metri patrati, numar cadastral etc).

Extrasul de carte funciara poate fi de doua feluri:

1. Extras de carte funciara pentru informare

Acesta se elibereaza la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice interesate de situatia juridica a imobilului, se aseamana cu extrasul de carte funciara de autentificare si poate fi folosit in cadrul procedurii succesorale pentru imobilele inscrise in cartea funciara sau pentru semnarea antecontractului de vanzare-cumparare a unui imobil.

Extrasul de carte funciara pentru informare se elibereaza in termen de doua zile si costa ~20 de lei. Pentru eliberarea in regim de urgenta (o zi) solicitantul trebuie sa achite suma de ~100 de lei.

Extrasul de informare se poate obtine prin intermediul unui birou notarial (acesta se va ocupa de depunerea si ridicarea extrasului de la biroul de carte funciara din cadrul OCPI) sau direct de la biroul de carte funciara din cadrul oficiului teritorial competent.
Iata cererea-tip pe care trebuie s-o completati si s-o depuneti, impreuna cu o copie a actului de identitate, la unul dintre birourile OCPI in vederea eliberarii unui extras de carte funciara pentru informare: descarca cererea

2. Extras de carte funciara de autentificare

La cererea proprietarului titular al imobilului sau la solicitarea mostenitorilor acestuia notarul public va obtine extrasul de carte funciara pentru incheierea de actelor notariale in numele proprietarului.

In acest scop, proprietarul trebuie sa prezinte urmatoarele acte la biroul notarial:

– actul de identitate (carte de identiate sau buletin, dupa caz);
– cerere de eliberare a extrasului de autentificare, completata la biroul notarial unde se face solicitarea;
– copie dupa incheierea de intabulare.

Certificatul sau extrasul de pe cartea funciara se va elibera nominal notarului public solicitant, in baza cererii acestuia.

Cererea trebuie sa contina urmatoarele:

– datele de identificare ale solicitantului (nume, prenume, domiciliu, seria si numarul actului de identitate);
– individualizarea imobilului, prin indicarea situarii acestuia (adresa exacta), a tipului de imobil (apartament, teren, casa, spatiu comercial etc), a numarului cartii funciare si a numarului cadastral;
– specificarea modului prin care se va face comunicarea extrasului de autentificare: posta, prin fax, la sediul OCPI etc;
– data;
– semnatura solicitantilor;
– semnatura si sigiliul notarului public:

Pentru eliberarea in regim standard (doua zile lucratoare) a unui extras de carte funciara de autentificare se va achita taxa de ~40 de lei, iar pentru eliberarea extrasului in regim de urgenta (24 ore) se va plati suma de ~200 de lei.

Contractul de vanzare-cumparare nu poate fi incheiat daca imobilul ce prezinta obiectul vanzarii nu este intabulat.

Pentru intabularea imobilului avem nevoie de urmatoarele acte:

– cerere de intabulare, adresata sectorului de Carti Funciare din cadrul Judecatoriei, in raza careia se afla imobilul ce urmeaza sa fie intabulat;
– proces verbal de predare-primire a imobilului in cauza;
– cadastru – schita imobilului;
– actul de proprietate al imobilului (original si copie).

2 răspunsuri la “Acte necesare Extras de Carte Funciara”

După succesiune, am rămas cu o casă şi 400 mp.aferenţi…ce paşi trebuie să fac pentru întocmirea cărţii funciare????

BUNA ZIUA NOI SUNTEM 8 FRATI PARINTII NOSTRI AU MURIT LA DIFERENTA DE UN AN JUMATE UNUL DE ALTUL CUM TREBUIE SA PROCEDAM PENTRU DEZBATEREA MOSTENIRII

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *